Taxatie

Voor uw hypotheekaanvraag heeft u een taxatierapport nodig. Dit rapport vermeldt de reële waarde van het huis. Op basis van dat rapport, bepaalt uw hypotheekverstrekker de financieringsmogelijkheid ervan. Als beëdigd registertaxateur kunnen wij de taxatie voor u verzorgen en het rapport opstellen.

Onafhankelijkheid
Het kernwoord bij taxatie is ‘onafhankelijkheid’. Dat betekent dat wij als taxateur in alle gevallen ‘de vierde partij’ zijn. Wij hebben bij de aankoop van uw huis nog geen rol gespeeld; wij zijn noch de aankoopmakelaar, noch de verkoopmakelaar of de financieel adviseur. Zo vermijden wij elke mogelijke vorm van belangenverstrengeling. Zouden wij al wel een rol hebben in dit traject, dan zorgen wij binnen ons netwerk voor een beëdigd taxateur die snel en juist een taxatierapport voor u opstelt.

Neem contact met ons op, dan laten wij u weten wat de kosten zijn. Als u ons vertelt om welk huis het gaat en hoeveel haast u ermee heeft, kunnen wij met u mee schakelen.

Contact